Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. november 2014

18. november 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. novembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 227,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 365 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,3 miljardi euro võrra 976,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,2 miljardi euro võrra 67,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,3 miljardi euro võrra 471,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. novembril 2014 möödus 98,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 98,4 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 6,4 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 25,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 42 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,5 miljardi euro võrra 198 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 14. november 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 29,9 miljardit eurot 0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 13,1 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 10,5 miljardit eurot 3,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,9 miljardi euro võrra 187 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 532 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 263 159 1 781
2.1 Nõuded RVFle 83 806 −100
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 179 353 1 881
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 020 −57
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 608 461
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 608 461
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 496 721 −6 095
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 98 421 231
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 398 190 −6 432
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 110 106
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 56 042 −1 652
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 563 038 2 490
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 198 048 2 486
7.2 Muud väärtpaberid 364 989 4
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 237 308 1 491
Varad kokku 2 028 156 −1 580
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 976 902 −295
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 212 688 −12 493
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 187 042 3 911
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 25 627 −16 405
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 19 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 521 121
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 103 366 9 628
5.1 Valitsussektor 67 472 9 223
5.2 Muud kohustused 35 894 405
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 659 −818
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 115 −175
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 682 1 339
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 682 1 339
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 216 880 1 113
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 313 0
Kohustused kokku 2 028 156 −1 580

Kontaktandmed