Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 noiembrie 2014

11 noiembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 noiembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 227,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,8 miliarde EUR, până la 365 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 2 miliarde EUR, până la 977,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 1,4 miliarde EUR, până la 58,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 28,4 miliarde EUR, până la 460,8 miliarde EUR. Miercuri, 5 noiembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 118,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 98,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 3,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 1 miliard EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 42 de miliarde EUR (față de 38,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 2,6 miliarde EUR, până la 195,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 7 noiembrie 2014 Diferenţa față de săptămâna anterioară - Achiziţii Diferenţa față de săptămâna anterioară - Răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 30,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,2 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,4 miliarde EUR 2,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 28,5 miliarde EUR, până la 183,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 532 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 261 379 −1 555
2.1 Creanţe asupra FMI 83 906 −379
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 177 472 −1 176
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 077 173
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 148 −192
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 148 −192
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 502 816 −24 812
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 98 189 −19 963
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 404 622 −3 850
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 −999
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 57 694 −2 137
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 560 547 3 470
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 195 562 2 640
7.2 Alte titluri 364 985 830
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 235 817 2 729
Total active 2 029 737 −22 323
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 977 197 1 964
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 225 181 −24 846
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 183 130 −28 455
2.2 Facilitatea de depozit 42 032 3 617
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 19 −8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 400 −381
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 93 738 668
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 58 249 1 412
5.2 Alte angajamente 35 489 −745
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 476 1 354
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 290 −56
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 343 −939
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 343 −939
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 215 768 −88
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 95 313 0
Total pasive 2 029 737 −22 323

Contacte media