Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. november 7.

2014. november 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. november 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 227,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval, 365 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval 977,2 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,4 milliárd euróval 58,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 28,4 milliárd euróval csökkent, 460,8 milliárd euróra. 2014. november 5-én, szerdán lejárt egy 118,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 98,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 3,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 42 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 38,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,6 milliárd euróval 195,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. november 7-én Változás az előző héthez képest – Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 30,4 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 13,2 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 7,4 milliárd EUR 2,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 144,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,5 milliárd euróval, 183,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 532 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 261 379 −1 555
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 906 −379
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 177 472 −1 176
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 077 173
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 148 −192
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 148 −192
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 502 816 −24 812
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 98 189 −19 963
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 404 622 −3 850
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 −999
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 57 694 −2 137
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 560 547 3 470
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 195 562 2 640
7.2 Egyéb értékpapírok 364 985 830
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 235 817 2 729
Eszközök összesen 2 029 737 −22 323
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 977 197 1 964
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 225 181 −24 846
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 183 130 −28 455
2.2 Betéti rendelkezésre állás 42 032 3 617
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 19 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 400 −381
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 93 738 668
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 58 249 1 412
5.2 Egyéb kötelezettségek 35 489 −745
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 476 1 354
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 290 −56
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 343 −939
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 343 −939
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 768 −88
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 313 0
Források összesen 2 029 737 −22 323

Médiakapcsolatok