Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.11.2014

11.11.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.11.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 227,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 365 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 977,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,4 miljardilla eurolla 58,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 28,4 miljardilla eurolla 460,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.11.2014 erääntyi 118,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 98,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 3,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 42 miljardia euroa (edellisellä viikolla 38,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,6 miljardilla eurolla 195,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 7.11.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 30,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,2 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,4 miljardia euroa 2,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 144,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 28,5 miljardilla eurolla 183,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 532 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 261 379 −1 555
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 906 −379
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 177 472 −1 176
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 077 173
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 148 −192
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 148 −192
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 502 816 −24 812
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 98 189 −19 963
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 404 622 −3 850
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −999
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 57 694 −2 137
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 560 547 3 470
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 195 562 2 640
7.2 Muut arvopaperit 364 985 830
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 235 817 2 729
Vastaavaa yhteensä 2 029 737 −22 323
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 977 197 1 964
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 225 181 −24 846
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 183 130 −28 455
2.2 Talletusmahdollisuus 42 032 3 617
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 19 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 400 −381
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 93 738 668
5.1 Julkisyhteisöt 58 249 1 412
5.2 Muut 35 489 −745
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 476 1 354
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 290 −56
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 343 −939
8.1 Talletukset ja muut velat 5 343 −939
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 215 768 −88
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 313 0
Vastattavaa yhteensä 2 029 737 −22 323

Yhteyshenkilöt