Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. november 2014

11. november 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. novembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 227,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,8 miljardi euro võrra 365 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2 miljardi euro võrra 977,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,4 miljardi euro võrra 58,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 28,4 miljardi euro võrra 460,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. novembril 2014 möödus 118,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 98,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 42 miljardi euro ulatuses (võrreldes 38,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,6 miljardi euro võrra 195,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 7. november 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 30,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 13,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 7,4 miljardit eurot 2,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,5 miljardi euro võrra 183,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 532 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 261 379 −1 555
2.1 Nõuded RVFle 83 906 −379
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 177 472 −1 176
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 077 173
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 148 −192
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 148 −192
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 502 816 −24 812
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 98 189 −19 963
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 404 622 −3 850
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −999
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 57 694 −2 137
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 560 547 3 470
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 195 562 2 640
7.2 Muud väärtpaberid 364 985 830
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 235 817 2 729
Varad kokku 2 029 737 −22 323
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 977 197 1 964
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 225 181 −24 846
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 183 130 −28 455
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 42 032 3 617
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 19 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 400 −381
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 93 738 668
5.1 Valitsussektor 58 249 1 412
5.2 Muud kohustused 35 489 −745
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 476 1 354
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 290 −56
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 343 −939
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 343 −939
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 215 768 −88
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 313 0
Kohustused kokku 2 029 737 −22 323

Kontaktandmed