Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 octombrie 2014

4 noiembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 31 octombrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 227,7 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 4,7 miliarde EUR, până la 364,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 4,1 miliarde EUR, până la 975,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 45,4 miliarde EUR, până la 56,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 12,4 miliarde EUR, până la 489,2 miliarde EUR. Miercuri, 29 octombrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 92,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 118,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 6,8 miliarde EUR a ajuns la scadență și o nouă operațiune, în valoare de 10,2 miliarde EUR, a fost decontată, în timp ce suma de 5,7 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 1 miliard EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 38,4 miliarde EUR (față de 27,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 0,6 miliarde EUR, până la 192,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 31 octombrie 2014 Diferenţa față de săptămâna anterioară - Achiziţii Diferenţa față de săptămâna anterioară - Răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 30,4 miliarde EUR - 0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,2 miliarde EUR - 0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 4,8 miliarde EUR 3,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,6 miliarde EUR - 1,8 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 41,6 miliarde EUR, până la 211,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 532 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 933 −648
2.1 Creanţe asupra FMI 84 285 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 178 648 −647
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 904 1 034
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 340 1 134
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 340 1 134
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 527 627 23 724
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 118 152 25 234
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 408 472 −2 286
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 003 803
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −27
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 59 831 −1 006
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 557 088 −4 089
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 192 933 583
7.2 Alte titluri 364 154 −4 672
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 233 088 −862
Total active 2 052 070 19 287
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 975 233 4 127
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 250 027 52 876
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 211 585 41 580
2.2 Facilitatea de depozit 38 415 11 288
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27 8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 781 25
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 93 070 −40 971
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 837 −45 393
5.2 Alte angajamente 36 234 4 423
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 122 2 956
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 346 234
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 282 −122
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 282 −122
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 215 866 160
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 95 313 1
Total pasive 2 052 070 19 287

Contacte media