Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. október 31.

2014. november 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. október 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 227,7 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,7 milliárd euróval, 364,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,1 milliárd euróval, 975,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 45,4 milliárd euróval csökkent, 56,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 12,4 milliárd euróval, 489,2 milliárd euróra emelkedett. 2014. október 29-én, szerdán lejárt egy 92,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 118,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 6,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 10,2 milliárd euro értékben, míg 5,7 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 38,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 27,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 192,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. október 31-én Változás az előző héthez képest – Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 30,4 milliárd EUR - 0,5 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 13,2 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 4,8 milliárd EUR 3,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 144,6 milliárd EUR - 1,8 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,6 milliárd euróval, 211,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 532 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 933 −648
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 84 285 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 178 648 −647
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 904 1 034
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 340 1 134
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 340 1 134
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 527 627 23 724
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 118 152 25 234
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 408 472 −2 286
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 003 803
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −27
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 59 831 −1 006
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 557 088 −4 089
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 192 933 583
7.2 Egyéb értékpapírok 364 154 −4 672
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 233 088 −862
Eszközök összesen 2 052 070 19 287
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 975 233 4 127
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 250 027 52 876
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 211 585 41 580
2.2 Betéti rendelkezésre állás 38 415 11 288
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27 8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 781 25
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 93 070 −40 971
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 837 −45 393
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 234 4 423
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 122 2 956
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 346 234
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 282 −122
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 282 −122
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 866 160
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 313 1
Források összesen 2 052 070 19 287

Médiakapcsolatok