Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.10.2014

4.11.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.10.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 227,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 4,7 miljardilla eurolla 364,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,1 miljardilla eurolla 975,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 45,4 miljardilla eurolla 56,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 12,4 miljardilla eurolla 489,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.10.2014 erääntyi 92,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 118,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 6,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 10,2 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 5,7 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 38,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 27,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 192,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 31.10.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 30,4 miljardia euroa - 0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,2 miljardia euroa - 0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 4,8 miljardia euroa 3,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 144,6 miljardia euroa - 1,8 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 41,6 miljardilla eurolla 211,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 532 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 933 −648
2.1 Saamiset IMF:ltä 84 285 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 178 648 −647
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 904 1 034
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 340 1 134
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 340 1 134
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 527 627 23 724
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 118 152 25 234
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 408 472 −2 286
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 003 803
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −27
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 831 −1 006
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 557 088 −4 089
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 192 933 583
7.2 Muut arvopaperit 364 154 −4 672
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 233 088 −862
Vastaavaa yhteensä 2 052 070 19 287
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 975 233 4 127
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 250 027 52 876
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 585 41 580
2.2 Talletusmahdollisuus 38 415 11 288
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 781 25
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 93 070 −40 971
5.1 Julkisyhteisöt 56 837 −45 393
5.2 Muut 36 234 4 423
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 122 2 956
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 346 234
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 282 −122
8.1 Talletukset ja muut velat 6 282 −122
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 215 866 160
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 313 1
Vastattavaa yhteensä 2 052 070 19 287

Yhteyshenkilöt