Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. oktoober 2014

4. november 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

31. oktoobril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 227,7 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 4,7 miljardi euro võrra 364,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4,1 miljardi euro võrra 975,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 45,4 miljardi euro võrra 56,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 12,4 miljardi euro võrra 489,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. oktoobril 2014 möödus 92,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 118,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul möödus 6,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10,2 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 5,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 38,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 27,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 192,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 31. oktoober 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 30,4 miljardit eurot 0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 13,2 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 4,8 miljardit eurot 3,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,6 miljardit eurot 1,8 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,6 miljardi euro võrra 211,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 532 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 933 −648
2.1 Nõuded RVFle 84 285 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 178 648 −647
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 904 1 034
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 340 1 134
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 340 1 134
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 527 627 23 724
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 118 152 25 234
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 408 472 −2 286
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 003 803
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −27
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 831 −1 006
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 557 088 −4 089
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 192 933 583
7.2 Muud väärtpaberid 364 154 −4 672
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 233 088 −862
Varad kokku 2 052 070 19 287
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 975 233 4 127
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 250 027 52 876
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 211 585 41 580
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 38 415 11 288
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 781 25
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 93 070 −40 971
5.1 Valitsussektor 56 837 −45 393
5.2 Muud kohustused 36 234 4 423
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 122 2 956
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 346 234
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 282 −122
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 282 −122
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 215 866 160
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 313 1
Kohustused kokku 2 052 070 19 287
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid