Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 octombrie 2014

28 octombrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 octombrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) 
s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 227,4 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 368,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,8 miliarde EUR, până la 971,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 26,6 miliarde EUR, până la 102,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 6,6 miliarde EUR, până la 476,8 miliarde EUR. Miercuri, 22 octombrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 82,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 92,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 5,8 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 27,1 miliarde EUR (față de 29 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 1,1 miliarde EUR, până la 192,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 24 octombrie 2014 Modificări față de săptămâna anterioară - Achiziții Modificări față de săptămâna anterioară - Răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 30,9 miliarde EUR - 0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,4 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 1,7 miliarde EUR 1,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 146,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 14,8 miliarde EUR, până la 170 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 531 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 263 582 1 207
2.1 Creanţe asupra FMI 84 287 −13
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 179 295 1 221
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 870 −306
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 206 462
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 206 462
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 503 904 4 680
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 92 918 10 400
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 410 759 −5 822
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 200 75
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 27 27
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 837 −4 761
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 561 177 2 086
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 192 350 1 110
7.2 Alte titluri 368 826 976
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 233 950 −311
Total active 2 032 783 3 058
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 971 105 −1 843
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 197 150 −16 702
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 170 005 −14 779
2.2 Facilitatea de depozit 27 127 −1 918
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 756 57
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 134 041 25 492
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 102 230 26 593
5.2 Alte angajamente 31 811 −1 101
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 166 −669
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 112 28
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 404 722
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 404 722
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 215 706 −4 027
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 032 783 3 058