Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. spalio 24 d.

2014 m. spalio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. spalio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 227,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 368,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 971,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26,6 mlrd. eurų – iki 102,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 476,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. spalio 22 d., baigėsi 82,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 92,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 5,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 27,1 mlrd. eurų (palyginti su 29 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 192,4 mlrd. eurų Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. spalio 24 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 30,9 mlrd. eurų 0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,4 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 1,7 mlrd. eurų 1,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 146,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,8 mlrd. eurų – iki 170 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 531 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 263 582 1 207
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 287 −13
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 179 295 1 221
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 870 −306
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 206 462
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 206 462
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 503 904 4 680
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 92 918 10 400
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 410 759 −5 822
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 200 75
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 27
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 837 −4 761
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 561 177 2 086
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 192 350 1 110
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 368 826 976
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 233 950 −311
Visas turtas 2 032 783 3 058
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 971 105 −1 843
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 197 150 −16 702
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 170 005 −14 779
2.2 Indėlių galimybė 27 127 −1 918
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 756 57
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 134 041 25 492
5.1 Valdžiai 102 230 26 593
5.2 Kiti įsipareigojimai 31 811 −1 101
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 166 −669
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 112 28
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 404 722
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 404 722
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 706 −4 027
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 032 783 3 058