Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. október 24.

2014. október 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. október 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 227,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval, 368,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval, 971,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,6 milliárd euróval, 102,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,6 milliárd euróval, 476,8 milliárd euróra emelkedett. 2014. október 22-én, szerdán lejárt egy 82,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 92,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 5,8 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 27,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 29 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,1 milliárd euróval, 192,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. október 24-én Változás az előző héthez képest – Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 30,9 milliárd EUR - 0,5 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 13,4 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 1,7 milliárd EUR 1,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 146,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14,8 milliárd euróval, 170 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 531 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 263 582 1 207
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 84 287 −13
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 179 295 1 221
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 870 −306
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 206 462
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 206 462
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 503 904 4 680
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 92 918 10 400
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 410 759 −5 822
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 200 75
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 27 27
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 837 −4 761
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 561 177 2 086
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 192 350 1 110
7.2 Egyéb értékpapírok 368 826 976
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 233 950 −311
Eszközök összesen 2 032 783 3 058
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 971 105 −1 843
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 197 150 −16 702
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 170 005 −14 779
2.2 Betéti rendelkezésre állás 27 127 −1 918
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 756 57
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 134 041 25 492
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 102 230 26 593
5.2 Egyéb kötelezettségek 31 811 −1 101
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 166 −669
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 112 28
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 404 722
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 404 722
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 706 −4 027
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 032 783 3 058