Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. listopada 2014.

28. listopada 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. listopada 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 227,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1 milijardu EUR na 368,8 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,8 milijarda EUR na 971,1 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 26,6 milijarda EUR na 102,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,6 milijarda EUR na 476,8 milijarda EUR. U srijedu, 22. listopada 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 82,5 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 92,9 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 5,8 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 27,1 milijardu EUR (u odnosu na 29 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 1,1 milijardu EUR na 192,4 milijarde EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 24. listopada 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan - kupnje Razlika u odnosu na prethodni tjedan - otkupi
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 30,9 mlrd. EUR - 0,5 mlrd. USD
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 13,4 mlrd USD - 0,1 mlrd. USD
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 1,7 mlrd. USD 1,7 mlrd. USD -
Program za tržišta vrijednosnih papira 146,4 mlrd. USD - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 14,8 milijarda EUR na 170 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 531 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 263 582 1 207
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 84 287 −13
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 179 295 1 221
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 870 −306
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 206 462
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 206 462
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 503 904 4 680
5.1 Glavne operacije refinanciranja 92 918 10 400
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 410 759 −5 822
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 200 75
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 27 27
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 837 −4 761
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 561 177 2 086
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 192 350 1 110
7.2 Ostali vrijednosni papiri 368 826 976
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 233 950 −311
Ukupno imovina 2 032 783 3 058
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 971 105 −1 843
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 197 150 −16 702
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 170 005 −14 779
2.2 Novčani depoziti 27 127 −1 918
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 18 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 756 57
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 134 041 25 492
5.1 Opća država 102 230 26 593
5.2 Ostale obveze 31 811 −1 101
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 36 166 −669
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 112 28
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 404 722
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 404 722
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 215 706 −4 027
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 032 783 3 058