Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24. lokakuuta 2014

28.10.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.10.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 227,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 368,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 971,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 26,6 miljardilla eurolla 102,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,6 miljardilla eurolla 476,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.10.2014 erääntyi 82,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 92,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 5,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 27,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 29 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 192,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 24.10.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna – Ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna – Erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 30,9 miljardia euroa 0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,4 miljardia euroa 0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 1,7 miljardia euroa 1,7 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 146,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 14,8 miljardilla eurolla 170 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 531 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 263 582 1 207
2.1 Saamiset IMF:ltä 84 287 −13
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 179 295 1 221
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 870 −306
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 206 462
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 206 462
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 503 904 4 680
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 92 918 10 400
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 410 759 −5 822
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 200 75
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 27 27
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 837 −4 761
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 561 177 2 086
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 192 350 1 110
7.2 Muut arvopaperit 368 826 976
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 233 950 −311
Vastaavaa yhteensä 2 032 783 3 058
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 971 105 −1 843
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 197 150 −16 702
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 170 005 −14 779
2.2 Talletusmahdollisuus 27 127 −1 918
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 756 57
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 134 041 25 492
5.1 Julkisyhteisöt 102 230 26 593
5.2 Muut 31 811 −1 101
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 166 −669
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 112 28
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 404 722
8.1 Talletukset ja muut velat 6 404 722
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 215 706 −4 027
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 032 783 3 058