Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. oktoober 2014

28. oktoober 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. oktoobril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 227,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 368,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,8 miljardi euro võrra 971,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 26,6 miljardi euro võrra 102,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,6 miljardi euro võrra 476,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. oktoobril 2014 möödus 82,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 92,9 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 5,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 27,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 29 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 192,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 24. oktoober 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalagaost Erinevus võrreldes eelmise nädalagalunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 30,9 miljardit eurot 0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 13,4 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 1,7 miljardit eurot 1,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 146,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14,8 miljardi euro võrra 170 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 531 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 263 582 1 207
2.1 Nõuded RVFle 84 287 −13
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 179 295 1 221
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 870 −306
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 206 462
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 206 462
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 503 904 4 680
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 92 918 10 400
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 410 759 −5 822
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 200 75
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 27 27
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 837 −4 761
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 561 177 2 086
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 192 350 1 110
7.2 Muud väärtpaberid 368 826 976
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 233 950 −311
Varad kokku 2 032 783 3 058
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 971 105 −1 843
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 197 150 −16 702
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 170 005 −14 779
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 27 127 −1 918
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 756 57
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 134 041 25 492
5.1 Valitsussektor 102 230 26 593
5.2 Muud kohustused 31 811 −1 101
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 166 −669
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 112 28
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 404 722
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 404 722
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 215 706 −4 027
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 032 783 3 058