Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 octombrie 2014

14 octombrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 octombrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 227,5 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 367 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 974,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 3,1 miliarde EUR, până la 72,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a rămas practic nemodificată la 483,6 miliarde EUR. Miercuri, 8 octombrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 89,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 84,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 2,3 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,1 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 23,1 miliarde EUR (față de 30,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 194 de miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul primului și al celui de-al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 octombrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 149,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 31,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 2,1 miliarde EUR, până la 204,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 531 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 961 −91
2.1 Creanţe asupra FMI 84 296 −195
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 178 665 104
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 733 885
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 114 472
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 114 472
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 506 760 −7 156
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 84 212 −4 862
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 422 436 −2 288
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 112 −6
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 65 653 −1 320
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 561 093 −758
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 194 046 −581
7.2 Alte titluri 367 047 −176
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 235 114 −3 017
Total active 2 042 685 −10 983
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 974 298 −842
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 227 796 −9 334
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 627 −2 150
2.2 Facilitatea de depozit 23 105 −7 247
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 64 63
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 775 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 103 220 3 220
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 72 569 3 075
5.2 Alte angajamente 30 651 145
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 134 −1 872
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 198 285
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 503 241
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 503 241
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 218 418 −2 683
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 042 685 −10 983

Contacte media