Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. október 10.

2014. október 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. október 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 227,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 367 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval, 974,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,1 milliárd euróval, 72,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) gyakorlatilag nem változott, vagyis 483,6 milliárd euro maradt. 2014. október 8-án, szerdán lejárt egy 89,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 84,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 2,3 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, vagyis 0,1 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 23,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 30,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval, 194 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. október 10-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 149,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 31,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,1 milliárd euróval, 204,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 531 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 961 −91
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 84 296 −195
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 178 665 104
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 733 885
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 114 472
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 114 472
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 506 760 −7 156
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 84 212 −4 862
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 422 436 −2 288
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 112 −6
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 65 653 −1 320
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 561 093 −758
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 194 046 −581
7.2 Egyéb értékpapírok 367 047 −176
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 235 114 −3 017
Eszközök összesen 2 042 685 −10 983
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 974 298 −842
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 227 796 −9 334
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 204 627 −2 150
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 105 −7 247
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 64 63
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 775 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 103 220 3 220
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 72 569 3 075
5.2 Egyéb kötelezettségek 30 651 145
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 134 −1 872
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 198 285
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 503 241
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 503 241
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 218 418 −2 683
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 042 685 −10 983
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok