Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. listopada 2014.

14. listopada 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. listopada 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 227,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,2 milijarde EUR na 367 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,8 milijarda EUR na 974,3 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 3,1 milijardu EUR na 72,6 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) ostali su gotovo nepromijenjeni na 483,6 milijarda EUR. U srijedu, 8. listopada 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 89,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 84,2 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 2,3 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,1 milijarde EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 23,1 milijardu EUR (u odnosu na 30,4 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,6 milijarda EUR na 194 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 10. listopada 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira iznosila 149,1 milijardu EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 31,4 milijarde EUR odnosno 13,5 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 2,1 milijardu EUR na 204,6 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 531 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 262 961 −91
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 84 296 −195
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 178 665 104
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 733 885
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 114 472
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 114 472
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 506 760 −7 156
5.1 Glavne operacije refinanciranja 84 212 −4 862
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 422 436 −2 288
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 112 −6
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 65 653 −1 320
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 561 093 −758
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 194 046 −581
7.2 Ostali vrijednosni papiri 367 047 −176
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 235 114 −3 017
Ukupno imovina 2 042 685 −10 983
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 974 298 −842
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 227 796 −9 334
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 204 627 −2 150
2.2 Novčani depoziti 23 105 −7 247
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 64 63
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 775 1
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 103 220 3 220
5.1 Opća država 72 569 3 075
5.2 Ostale obveze 30 651 145
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 134 −1 872
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 198 285
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 503 241
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 503 241
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 218 418 −2 683
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 042 685 −10 983
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije