Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.10.2014

14.10.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.10.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 227,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 367 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 974,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,1 miljardilla eurolla 72,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) oli edelleen 483,6 miljardia euroa. Keskiviikkona 8.10.2014 erääntyi 89,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 84,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 2,3 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen 0,1 miljardia euroa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 23,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 30,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 194 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 10.10.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 149,1 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 31,4 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 2,1 miljardilla eurolla 204,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 531 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 961 −91
2.1 Saamiset IMF:ltä 84 296 −195
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 178 665 104
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 733 885
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 114 472
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 114 472
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 506 760 −7 156
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 84 212 −4 862
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 422 436 −2 288
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 112 −6
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 65 653 −1 320
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 561 093 −758
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 194 046 −581
7.2 Muut arvopaperit 367 047 −176
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 235 114 −3 017
Vastaavaa yhteensä 2 042 685 −10 983
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 974 298 −842
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 227 796 −9 334
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 627 −2 150
2.2 Talletusmahdollisuus 23 105 −7 247
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 64 63
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 775 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 103 220 3 220
5.1 Julkisyhteisöt 72 569 3 075
5.2 Muut 30 651 145
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 134 −1 872
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 198 285
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 503 241
8.1 Talletukset ja muut velat 7 503 241
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 218 418 −2 683
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 042 685 −10 983
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle