Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 septembrie 2014

9 septembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 septembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,6 miliarde EUR, până la 213,9 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
4 septembrie 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 365,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 1,3 miliarde EUR, până la 972,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 6,9 miliarde EUR, până la 70,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 20,6 miliarde EUR, până la 466,1 miliarde EUR. Miercuri, 3 septembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 131,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 111,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 3,5 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 26,7 miliarde EUR (față de 30,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 195,4 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 5 septembrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 148,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 29 de miliarde EUR, până la 193,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 433 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 249 786 238
2.1 Creanţe asupra FMI 81 425 552
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 361 −314
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 385 1 156
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 834 953
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 834 953
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 492 726 −24 853
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 111 199 −20 563
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 381 390 −3 509
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 116 −801
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 21 21
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 62 390 −238
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 560 740 886
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 195 445 0
7.2 Alte titluri 365 295 886
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 0
9 Alte active 238 127 −4 730
Total active 2 012 130 −26 586
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 972 555 1 266
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 220 386 −33 269
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 193 719 −29 039
2.2 Facilitatea de depozit 26 650 −4 214
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 −16
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 855 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 98 476 5 407
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 689 6 915
5.2 Alte angajamente 27 787 −1 508
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 165 1 580
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 932 −118
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 013 961
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 013 961
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 214 651 −2 413
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 012 130 −26 586
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media