Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugsėjo 5 d.

2014 m. rugsėjo 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugsėjo 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 213,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugsėjo 4 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 365,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 972,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 70,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,6 mlrd. eurų – iki 466,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugsėjo 3 d., baigėsi 131,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 111,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3,5 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 26,7 mlrd. eurų (palyginti su 30,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 195,4 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. rugsėjo 5 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 148,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 32,9 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29 mlrd. eurų – iki 193,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 433 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 249 786 238
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 425 552
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 361 −314
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 385 1 156
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 834 953
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 834 953
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 492 726 −24 853
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 111 199 −20 563
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 381 390 −3 509
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 116 −801
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 21
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 62 390 −238
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 560 740 886
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 195 445 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 365 295 886
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 238 127 −4 730
Visas turtas 2 012 130 −26 586
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 972 555 1 266
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 220 386 −33 269
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 193 719 −29 039
2.2 Indėlių galimybė 26 650 −4 214
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 855 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 98 476 5 407
5.1 Valdžiai 70 689 6 915
5.2 Kiti įsipareigojimai 27 787 −1 508
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 165 1 580
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 932 −118
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 013 961
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 013 961
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 651 −2 413
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 012 130 −26 586
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai