Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. szeptember 5.

2014. szeptember 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. szeptember 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,6 milliárd euróval 213,9 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. szeptember 4. 7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 365,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 972,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval 70,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,6 milliárd euróval csökkent, 466,1 milliárd euróra. 2014. szeptember 3-án, szerdán lejárt egy 131,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 111,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 3,5 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 26,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 30,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 195,4 milliárd euro maradt. Így a 2014. szeptember 5-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 148,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 29 milliárd euróval 193,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 433 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 786 238
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 425 552
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 361 −314
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 385 1 156
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 834 953
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 834 953
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 492 726 −24 853
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 111 199 −20 563
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 381 390 −3 509
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 116 −801
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 21 21
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 62 390 −238
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 560 740 886
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 195 445 0
7.2 Egyéb értékpapírok 365 295 886
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 238 127 −4 730
Eszközök összesen 2 012 130 −26 586
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 972 555 1 266
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 220 386 −33 269
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 193 719 −29 039
2.2 Betéti rendelkezésre állás 26 650 −4 214
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 −16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 855 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 98 476 5 407
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 689 6 915
5.2 Egyéb kötelezettségek 27 787 −1 508
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 165 1 580
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 932 −118
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 013 961
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 013 961
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 651 −2 413
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 012 130 −26 586
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok