Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 5. rujna 2014.

9. rujna 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 5. rujna 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 milijarda EUR na 213,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
4. rujna 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,9 milijarda EUR na 365,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,3 milijarde EUR na 972,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 6,9 milijarda EUR na 70,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 20,6 milijarda EUR na 466,1 milijardu EUR. U srijedu, 3. rujna 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini od 131,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini od 111,2 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 3,5 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na 0,9 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 26,7 milijarda EUR (u odnosu na 30,9 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su nepromijenjena na 195,4 milijarde EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 5. rujna 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 148,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,9 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 29 milijarda EUR na 193,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 433 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 786 238
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 425 552
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 168 361 −314
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 385 1 156
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 834 953
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 834 953
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 492 726 −24 853
5.1 Glavne operacije refinanciranja 111 199 −20 563
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 381 390 −3 509
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 116 −801
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 21 21
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 62 390 −238
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 560 740 886
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 195 445 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 365 295 886
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 238 127 −4 730
Ukupno imovina 2 012 130 −26 586
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 972 555 1 266
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 220 386 −33 269
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 193 719 −29 039
2.2 Novčani depoziti 26 650 −4 214
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 17 −16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 855 1
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 98 476 5 407
5.1 Opća država 70 689 6 915
5.2 Ostale obveze 27 787 −1 508
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 43 165 1 580
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 932 −118
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 013 961
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 013 961
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 214 651 −2 413
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 012 130 −26 586
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije