Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.9.2014

9.9.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.9.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 213,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
4.9.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 365,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 972,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,9 miljardilla eurolla 70,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,6 miljardilla eurolla 466,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.9.2014 erääntyi 131,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 111,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 3,5 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 26,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 30,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 195,4 miljardia euroa. Perjantaina 5.9.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 148,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 29 miljardilla eurolla 193,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 433 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 786 238
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 425 552
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 361 −314
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 385 1 156
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 834 953
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 834 953
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 492 726 −24 853
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 111 199 −20 563
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 381 390 −3 509
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 116 −801
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 21 21
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 62 390 −238
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 560 740 886
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 195 445 0
7.2 Muut arvopaperit 365 295 886
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 0
9 Muut saamiset 238 127 −4 730
Vastaavaa yhteensä 2 012 130 −26 586
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 972 555 1 266
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 220 386 −33 269
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 193 719 −29 039
2.2 Talletusmahdollisuus 26 650 −4 214
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 −16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 855 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 98 476 5 407
5.1 Julkisyhteisöt 70 689 6 915
5.2 Muut 27 787 −1 508
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 165 1 580
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 932 −118
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 013 961
8.1 Talletukset ja muut velat 7 013 961
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 214 651 −2 413
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 012 130 −26 586
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle