Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. september 2014

9. september 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. septembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 213,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
4. september 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 365,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 972,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,9 miljardi euro võrra 70,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,6 miljardi euro võrra 466,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. septembril 2014 möödus 131,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 111,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,5 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 26,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 30,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 195,4 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 5. septembril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 148,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,9 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 29 miljardi euro võrra 193,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 433 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 786 238
2.1 Nõuded RVFle 81 425 552
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 361 −314
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 385 1 156
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 834 953
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 834 953
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 492 726 −24 853
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 111 199 −20 563
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 381 390 −3 509
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 116 −801
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 21 21
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 62 390 −238
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 560 740 886
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 195 445 0
7.2 Muud väärtpaberid 365 295 886
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 238 127 −4 730
Varad kokku 2 012 130 −26 586
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 972 555 1 266
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 220 386 −33 269
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 193 719 −29 039
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 26 650 −4 214
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 −16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 855 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 98 476 5 407
5.1 Valitsussektor 70 689 6 915
5.2 Muud kohustused 27 787 −1 508
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 165 1 580
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 932 −118
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 013 961
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 013 961
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 214 651 −2 413
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 012 130 −26 586
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid