Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. září 2014

9. září 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. září 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,6 mld. EUR na 213,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
4. září 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 365,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 972,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,9 mld. EUR na 70,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 20,6 mld. EUR na 466,1 mld. EUR. Ve středu 3. září 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 131,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 111,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 3,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 26,7 mld. EUR (ve srovnání se 30,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 195,4 mld. EUR. V týdnu končícím 5. září 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 148,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,9 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 29 mld. EUR na 193,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 433 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 786 238
2.1 Pohledávky za MMF 81 425 552
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 361 −314
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 385 1 156
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 834 953
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 834 953
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 492 726 −24 853
5.1 Hlavní refinanční operace 111 199 −20 563
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 381 390 −3 509
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 116 −801
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 21 21
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 62 390 −238
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 560 740 886
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 195 445 0
7.2 Ostatní cenné papíry 365 295 886
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 238 127 −4 730
Aktiva celkem 2 012 130 −26 586
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 972 555 1 266
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 220 386 −33 269
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 193 719 −29 039
2.2 Vkladová facilita 26 650 −4 214
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 −16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 855 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 98 476 5 407
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 689 6 915
5.2 Ostatní závazky 27 787 −1 508
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 165 1 580
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 932 −118
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 013 961
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 013 961
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 214 651 −2 413
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 012 130 −26 586
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média