Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 august 2014

5 august 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 august 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a înregistrat o creștere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
31 iulie 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 5 miliarde EUR, până la 357,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 6 miliarde EUR, până la 971,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 36,3 miliarde EUR, până la 70,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 2,9 miliarde EUR, până la 489,4 miliarde EUR. Miercuri, 30 iulie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 97,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 133,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 13,2 miliarde EUR a ajuns la scadență și o nouă operațiune în valoare de 6,8 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 3 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 44,1 miliarde EUR (față de 21,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 4,5 miliarde EUR, până la 199 de miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare și al primului și al celui de-al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 1 august 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 152,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 23,3 miliarde EUR, până la 219,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 432 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 248 462 347
2.1 Creanţe asupra FMI 81 655 20
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 807 327
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 897 −308
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 526 −111
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 526 −111
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 533 535 25 717
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 133 304 35 417
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 400 184 −9 383
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 45 −319
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 74 200 −47
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 556 809 −9 498
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 199 011 −4 453
7.2 Alte titluri 357 799 −5 045
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 705 0
9 Alte active 242 118 −729
Total active 2 059 683 15 371
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 971 423 5 959
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 263 858 46 130
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 219 715 23 349
2.2 Facilitatea de depozit 44 118 22 783
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 25 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 818 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 105 767 −34 156
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 879 −36 267
5.2 Alte angajamente 34 888 2 110
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 234 −4 227
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 269 186
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 399 −203
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 399 −203
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 212 818 1 682
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 311 0
Total pasive 2 059 683 15 371

Contacte media