Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugpjūčio 1 d.

2014 m. rugpjūčio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugpjūčio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. liepos 31 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 357,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6 mlrd. eurų – iki 971,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,3 mlrd. eurų – iki 70,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 489,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. liepos 30 d., baigėsi 97,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 133,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Apžvelgiamą savaitę baigėsi 13,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 6,8 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3 mlrd. eurų suma buvo grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 44,1 mlrd. eurų (palyginti su 21,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 199 mlrd. eurų dėl pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas ir vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. rugpjūčio 1 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 152,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 32,9 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,3 mlrd. eurų – iki 219,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 432 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 248 462 347
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 655 20
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 807 327
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 897 −308
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 526 −111
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 526 −111
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 533 535 25 717
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 133 304 35 417
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 400 184 −9 383
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 45 −319
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 200 −47
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 556 809 −9 498
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 199 011 −4 453
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 357 799 −5 045
8 Valdžios skola eurais 26 705 0
9 Kitas turtas 242 118 −729
Visas turtas 2 059 683 15 371
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 971 423 5 959
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 263 858 46 130
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 219 715 23 349
2.2 Indėlių galimybė 44 118 22 783
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 818 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 105 767 −34 156
5.1 Valdžiai 70 879 −36 267
5.2 Kiti įsipareigojimai 34 888 2 110
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 234 −4 227
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 269 186
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 399 −203
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 399 −203
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 818 1 682
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 311 0
Visi įsipareigojimai 2 059 683 15 371

Kontaktai žiniasklaidai