Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. augusztus 1.

2014. augusztus 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. augusztus 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya aranyérme-vásárlás miatt 1 millió euróval emelkedett.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 213,3 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. július 31. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 5 milliárd euróval 357,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6 milliárd euróval, 971,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 36,3 milliárd euróval csökkent, 70,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,9 milliárd euróval 489,4 milliárd euróra emelkedett. 2014. július 30-án, szerdán lejárt egy 97,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 133,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 13,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 6,8 milliárd euro értékben. Emellett 3 milliárd euro értékben került sor hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 44,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,3 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4,5 milliárd euróval 199 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci program és az első és második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2014. augusztus 1-jével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 152,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 23,3 milliárd euróval 219,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 432 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 248 462 347
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 655 20
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 807 327
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 897 −308
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 526 −111
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 526 −111
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 533 535 25 717
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 133 304 35 417
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 400 184 −9 383
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 45 −319
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 74 200 −47
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 556 809 −9 498
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 199 011 −4 453
7.2 Egyéb értékpapírok 357 799 −5 045
8 Euróban denominált államadósság 26 705 0
9 Egyéb eszközök 242 118 −729
Eszközök összesen 2 059 683 15 371
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 971 423 5 959
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 263 858 46 130
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 219 715 23 349
2.2 Betéti rendelkezésre állás 44 118 22 783
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 25 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 818 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 105 767 −34 156
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 879 −36 267
5.2 Egyéb kötelezettségek 34 888 2 110
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 234 −4 227
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 269 186
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 399 −203
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 399 −203
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 818 1 682
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 311 0
Források összesen 2 059 683 15 371

Médiakapcsolatok