Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. kolovoza 2014.

5. kolovoza 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 1. kolovoza 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 1 milijun EUR zbog kupnje zlatnog kovanog novca.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,1 milijardu EUR na 213,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
31. srpnja 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 5 milijarda EUR na 357,8 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 6 milijarda EUR na 971,4 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 36,3 milijarde EUR na 70,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2,9 milijarda EUR na 489,4 milijarde EUR. U srijedu, 30. srpnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 97,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 133,3 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 13,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 6,8 milijarda EUR, dok je 3 milijarde EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,4 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 44,1 milijardu EUR (u odnosu na 21,3 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 4,5 milijarda EUR na 199 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira te prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 1. kolovoza 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 152,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,9 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 23,3 milijarde EUR na 219,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 432 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 248 462 347
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 655 20
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 166 807 327
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 897 −308
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 526 −111
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 526 −111
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 533 535 25 717
5.1 Glavne operacije refinanciranja 133 304 35 417
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 400 184 −9 383
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 45 −319
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 3 2
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 74 200 −47
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 556 809 −9 498
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 199 011 −4 453
7.2 Ostali vrijednosni papiri 357 799 −5 045
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 705 0
9 Ostala imovina 242 118 −729
Ukupno imovina 2 059 683 15 371
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 971 423 5 959
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 263 858 46 130
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 219 715 23 349
2.2 Novčani depoziti 44 118 22 783
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 25 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 818 1
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 105 767 −34 156
5.1 Opća država 70 879 −36 267
5.2 Ostale obveze 34 888 2 110
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 44 234 −4 227
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 269 186
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 399 −203
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 399 −203
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 212 818 1 682
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 311 0
Ukupno obveze 2 059 683 15 371

Kontaktni podatci za medije