Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.8.2014

5.8.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.8.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla kultakolikko-ostojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
31.7.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 5 miljardilla eurolla 357,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6 miljardilla eurolla 971,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 36,3 miljardilla eurolla 70,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 489,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.7.2014 erääntyi 97,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 133,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 13,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 6,8 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 3 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 44,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 21,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 4,5 miljardilla eurolla 199 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa sekä ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 1.8.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 152,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 23,3 miljardilla eurolla 219,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 432 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 248 462 347
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 655 20
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 166 807 327
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 897 −308
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 526 −111
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 526 −111
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 533 535 25 717
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 133 304 35 417
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 400 184 −9 383
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 45 −319
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 200 −47
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 556 809 −9 498
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 199 011 −4 453
7.2 Muut arvopaperit 357 799 −5 045
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 705 0
9 Muut saamiset 242 118 −729
Vastaavaa yhteensä 2 059 683 15 371
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 971 423 5 959
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 263 858 46 130
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 219 715 23 349
2.2 Talletusmahdollisuus 44 118 22 783
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 25 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 818 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 105 767 −34 156
5.1 Julkisyhteisöt 70 879 −36 267
5.2 Muut 34 888 2 110
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 234 −4 227
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 269 186
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 399 −203
8.1 Talletukset ja muut velat 5 399 −203
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 212 818 1 682
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 311 0
Vastattavaa yhteensä 2 059 683 15 371

Yhteyshenkilöt