Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. august 2014

5. august 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. augustil 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
31. juuli 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 5 miljardi euro võrra 357,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 6 miljardi euro võrra 971,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 36,3 miljardi euro võrra 70,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,9 miljardi euro võrra 489,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. juulil 2014 möödus 97,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 133,3 miljardit eurot.

Nädala jooksul möödus 13,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,8 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 44,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 4,5 miljardi euro võrra 199 miljardi euroni seoses väärtpaberituruprogrammi ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 1. augustil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 152,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,9 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 23,3 miljardi euro võrra 219,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 432 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 248 462 347
2.1 Nõuded RVFle 81 655 20
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 807 327
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 897 −308
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 526 −111
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 526 −111
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 533 535 25 717
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 133 304 35 417
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 400 184 −9 383
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 45 −319
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 200 −47
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 556 809 −9 498
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 199 011 −4 453
7.2 Muud väärtpaberid 357 799 −5 045
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 705 0
9 Muud varad 242 118 −729
Varad kokku 2 059 683 15 371
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 971 423 5 959
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 263 858 46 130
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 219 715 23 349
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 44 118 22 783
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 25 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 818 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 105 767 −34 156
5.1 Valitsussektor 70 879 −36 267
5.2 Muud kohustused 34 888 2 110
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 234 −4 227
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 269 186
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 399 −203
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 399 −203
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 212 818 1 682
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 311 0
Kohustused kokku 2 059 683 15 371

Kontaktandmed