Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 iulie 2014

29 iulie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 iulie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
24 iulie 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 75 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 362,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 965,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 4 miliarde EUR, până la 107,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 22,5 miliarde EUR, până la 486,5 miliarde EUR. Miercuri, 23 iulie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 99,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 97,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 21,5 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (față de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,3 miliarde EUR (față de 22,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 203,5 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul primului și al celui de-al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 25 iulie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 156,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 33,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 14,7 miliarde EUR, până la 196,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 431 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 248 114 −58
2.1 Creanţe asupra FMI 81 635 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 480 −56
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 205 662
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 637 −877
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 637 −877
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 507 819 −23 865
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 97 887 −2 021
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 409 567 −21 508
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 365 −336
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 74 246 5 984
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 566 307 547
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 203 464 −646
7.2 Alte titluri 362 844 1 193
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 705 0
9 Alte active 242 847 −554
Total active 2 044 312 −18 161
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 965 464 −120
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 217 728 −16 150
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 196 367 −14 736
2.2 Facilitatea de depozit 21 334 −1 384
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27 −30
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 817 −148
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 139 923 −1 002
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 107 145 3 961
5.2 Alte angajamente 32 777 −4 963
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 462 −3 776
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 084 −204
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 602 576
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 602 576
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 211 136 2 662
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 311 0
Total pasive 2 044 312 −18 161
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media