Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. liepos 25 d.

2014 m. liepos 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. liepos 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. liepos 24 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 75 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 362,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 965,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 107,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,5 mlrd. eurų – iki 486,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. liepos 23 d., baigėsi 99,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 97,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 21,5 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,3 mlrd. eurų (palyginti su 22,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 203,5 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. liepos 25 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 156,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 33,2 mlrd. eurų ir 14 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,7 mlrd. eurų – iki 196,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 431 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 248 114 −58
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 635 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 480 −56
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 205 662
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 637 −877
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 637 −877
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 507 819 −23 865
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 97 887 −2 021
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 409 567 −21 508
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 365 −336
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 246 5 984
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 566 307 547
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 203 464 −646
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 362 844 1 193
8 Valdžios skola eurais 26 705 0
9 Kitas turtas 242 847 −554
Visas turtas 2 044 312 −18 161
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 965 464 −120
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 217 728 −16 150
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 196 367 −14 736
2.2 Indėlių galimybė 21 334 −1 384
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −30
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 817 −148
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 139 923 −1 002
5.1 Valdžiai 107 145 3 961
5.2 Kiti įsipareigojimai 32 777 −4 963
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 462 −3 776
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 084 −204
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 602 576
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 602 576
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 136 2 662
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 311 0
Visi įsipareigojimai 2 044 312 −18 161
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai