Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. július 25.

2014. július 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. július 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 213,3 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. július 24. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD 75 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 362,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval, 965,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4 milliárd euróval 107,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22,5 milliárd euróval 486,5 milliárd euróra csökkent. 2014. július 23-án, szerdán lejárt egy 99,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 97,9 milliárd euro értékben, egy hetes lejárattal.

A hét során 21,5 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 21,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 22,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 203,5 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. július 25-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 156,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 33,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 14,7 milliárd euróval 196,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 431 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 248 114 −58
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 635 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 480 −56
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 205 662
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 637 −877
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 637 −877
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 507 819 −23 865
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 97 887 −2 021
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 409 567 −21 508
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 365 −336
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 74 246 5 984
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 566 307 547
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 203 464 −646
7.2 Egyéb értékpapírok 362 844 1 193
8 Euróban denominált államadósság 26 705 0
9 Egyéb eszközök 242 847 −554
Eszközök összesen 2 044 312 −18 161
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 965 464 −120
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 217 728 −16 150
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 196 367 −14 736
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 334 −1 384
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27 −30
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 817 −148
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 139 923 −1 002
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 107 145 3 961
5.2 Egyéb kötelezettségek 32 777 −4 963
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 462 −3 776
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 084 −204
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 602 576
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 602 576
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 136 2 662
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 311 0
Források összesen 2 044 312 −18 161
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok