Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. srpnja 2014.

29. srpnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. srpnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
24. srpnja 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,2 milijarde EUR na 362,8 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,1 milijardu EUR na 965,5 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 4 milijarde EUR na 107,1 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 22,5 milijarda EUR na 486,5 milijarda EUR. U srijedu, 23. srpnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 99,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 97,9 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 21,5 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,4 milijarde EUR (u odnosu na 0,7 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 21,3 milijarde EUR (u odnosu na 22,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,6 milijarda EUR na 203,5 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 25. srpnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 156,3 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 33,2 milijarde EUR odnosno 14 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 14,7 milijarda EUR na 196,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 431 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 248 114 −58
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 635 −2
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 166 480 −56
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 205 662
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 637 −877
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 637 −877
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 507 819 −23 865
5.1 Glavne operacije refinanciranja 97 887 −2 021
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 409 567 −21 508
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 365 −336
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 74 246 5 984
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 566 307 547
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 203 464 −646
7.2 Ostali vrijednosni papiri 362 844 1 193
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 705 0
9 Ostala imovina 242 847 −554
Ukupno imovina 2 044 312 −18 161
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 965 464 −120
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 217 728 −16 150
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 196 367 −14 736
2.2 Novčani depoziti 21 334 −1 384
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 27 −30
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 817 −148
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 139 923 −1 002
5.1 Opća država 107 145 3 961
5.2 Ostale obveze 32 777 −4 963
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 48 462 −3 776
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 084 −204
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 602 576
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 602 576
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 211 136 2 662
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 311 0
Ukupno obveze 2 044 312 −18 161
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije