Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.7.2014

29.7.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.7.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.7.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 362,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 965,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4 miljardilla eurolla 107,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22,5 miljardilla eurolla 486,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.7.2014 erääntyi 99,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 97,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 21,5 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 22,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 203,5 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 25.7.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 156,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 33,2 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 14,7 miljardilla eurolla 196,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 431 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 248 114 −58
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 635 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 166 480 −56
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 205 662
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 637 −877
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 637 −877
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 507 819 −23 865
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 97 887 −2 021
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 409 567 −21 508
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 365 −336
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 246 5 984
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 566 307 547
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 203 464 −646
7.2 Muut arvopaperit 362 844 1 193
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 705 0
9 Muut saamiset 242 847 −554
Vastaavaa yhteensä 2 044 312 −18 161
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 965 464 −120
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 217 728 −16 150
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 367 −14 736
2.2 Talletusmahdollisuus 21 334 −1 384
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 −30
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 817 −148
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 139 923 −1 002
5.1 Julkisyhteisöt 107 145 3 961
5.2 Muut 32 777 −4 963
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 462 −3 776
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 084 −204
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 602 576
8.1 Talletukset ja muut velat 5 602 576
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 211 136 2 662
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 311 0
Vastattavaa yhteensä 2 044 312 −18 161
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle