Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. juuli 2014

29. juuli 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. juulil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. juuli 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 362,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,1 miljardi euro võrra 965,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4 miljardi euro võrra 107,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22,5 miljardi euro võrra 486,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. juulil 2014 möödus 99,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 97,9 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 21,5 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 22,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 203,5 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 25. juulil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 156,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 33,2 miljardi ja 14 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14,7 miljardi euro võrra 196,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 431 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 248 114 −58
2.1 Nõuded RVFle 81 635 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 480 −56
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 205 662
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 637 −877
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 637 −877
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 507 819 −23 865
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 97 887 −2 021
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 409 567 −21 508
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 365 −336
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 246 5 984
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 566 307 547
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 203 464 −646
7.2 Muud väärtpaberid 362 844 1 193
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 705 0
9 Muud varad 242 847 −554
Varad kokku 2 044 312 −18 161
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 965 464 −120
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 217 728 −16 150
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 196 367 −14 736
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 334 −1 384
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 −30
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 817 −148
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 139 923 −1 002
5.1 Valitsussektor 107 145 3 961
5.2 Muud kohustused 32 777 −4 963
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 462 −3 776
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 084 −204
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 602 576
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 602 576
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 211 136 2 662
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 311 0
Kohustused kokku 2 044 312 −18 161
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid