Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 iulie 2014

9 iulie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 iulie 2014, creşterea de 8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 3,3 miliarde EUR, până la 213 miliarde EUR. Această variaţie s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, precum şi operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului valutar reciproc permanent (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 361,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 5,6 miliarde EUR, până la 963,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 31,6 miliarde EUR, până la 100,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 24,3 miliarde EUR, până la 518,6 miliarde EUR. Miercuri, 2 iulie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 115 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 97,1 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 27,3 miliarde EUR (faţă de 25,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În cursul săptămânii, suma de 4,5 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 4,7 miliarde EUR, până la 205,2 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, la care s-au adăugat reevaluările de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 4 iulie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 156,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 34,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 3,5 miliarde EUR, până la 214,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 30 iunie 2014 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 961,3410 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3658/EUR

JPY: 138,44/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1321 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 334 430 0 7 950
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 249 595 1 981 3 198
2.1 Creanţe asupra FMI 81 670 241 827
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 925 1 740 2 371
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 284 −1 396 287
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 226 −342 5
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 226 −342 5
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 545 900 −22 474 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 97 103 −17 938 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 448 796 −4 480 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −55 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 61 641 −3 558 1
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 566 898 −5 952 2 276
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 205 207 −5 171 457
7.2 Alte titluri 361 691 −782 1 818
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 705 −524 −38
9 Alte active 243 614 −1 496 2 276
Total active 2 070 293 −33 761 15 955
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 963 889 5 574 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 241 538 −1 620 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 214 246 −3 481 0
2.2 Facilitatea de depozit 27 275 1 852 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 10 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 671 −4 889 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 141 117 −30 451 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 263 −31 610 0
5.2 Alte angajamente 40 854 1 159 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 942 −2 786 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 035 223 3
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 439 −127 89
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 439 −127 89
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0 538
10 Alte pasive 206 568 315 2 820
11 Conturi de reevaluare 301 418 0 12 505
12 Capital şi rezerve 95 309 0 0
Total pasive 2 070 293 −33 761 15 955