Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. július 4.

2014. július 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. július 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 8 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 3,3 milliárd euróval, 213 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti határozatlan idejű, kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 361,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,6 milliárd euróval, 963,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 31,6 milliárd euróval csökkent, 100,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 24,3 milliárd euróval 518,6 milliárd euróra csökkent. 2014. július 2-án, szerdán lejárt egy 115 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 97,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 27,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 25,4 milliárd euróval).

A hét során 4,5 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4,7 milliárd euróval 205,2 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program, valamint az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották, továbbá a negyedév végi kiigazítás is szerepet játszott benne. Így a 2014. július 4-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 156,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 34,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,5 milliárd euróval 214,2 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2014. június 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 961,3410 EUR/finom uncia

USD: 1,3658/EUR

JPY: 138,44/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1321 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 430 0 7 950
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 595 1 981 3 198
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 670 241 827
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 167 925 1 740 2 371
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 284 −1 396 287
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 226 −342 5
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 226 −342 5
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 545 900 −22 474 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 97 103 −17 938 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 448 796 −4 480 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −55 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 61 641 −3 558 1
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 566 898 −5 952 2 276
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 205 207 −5 171 457
7.2 Egyéb értékpapírok 361 691 −782 1 818
8 Euróban denominált államadósság 26 705 −524 −38
9 Egyéb eszközök 243 614 −1 496 2 276
Eszközök összesen 2 070 293 −33 761 15 955
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 963 889 5 574 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 241 538 −1 620 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 214 246 −3 481 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 27 275 1 852 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 10 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 671 −4 889 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 141 117 −30 451 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 263 −31 610 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 40 854 1 159 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 942 −2 786 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 035 223 3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 439 −127 89
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 439 −127 89
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0 538
10 Egyéb kötelezettségek 206 568 315 2 820
11 Átértékelési számlák 301 418 0 12 505
12 Saját tőke 95 309 0 0
Források összesen 2 070 293 −33 761 15 955