Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.7.2014

9.7.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.7.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 8 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 3,3 miljardilla eurolla 213 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 361,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,6 miljardilla eurolla 963,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 31,6 miljardilla eurolla 100,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 24,3 miljardilla eurolla 518,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.7.2014 erääntyi 115 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 97,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 27,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 25,4 miljardia euroa).

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 4,5 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 4,7 miljardilla eurolla 205,2 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa sekä velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen sekä neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 4.7.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 156,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 34,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,5 miljardilla eurolla 214,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.6.2014 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 961,3410 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3658

Japanin jeni / euro: 138,44

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1321 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 334 430 0 7 950
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 595 1 981 3 198
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 670 241 827
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 925 1 740 2 371
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 284 −1 396 287
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 226 −342 5
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 226 −342 5
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 545 900 −22 474 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 97 103 −17 938 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 448 796 −4 480 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −55 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 641 −3 558 1
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 566 898 −5 952 2 276
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 205 207 −5 171 457
7.2 Muut arvopaperit 361 691 −782 1 818
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 705 −524 −38
9 Muut saamiset 243 614 −1 496 2 276
Vastaavaa yhteensä 2 070 293 −33 761 15 955
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 963 889 5 574 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 241 538 −1 620 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 214 246 −3 481 0
2.2 Talletusmahdollisuus 27 275 1 852 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 10 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 671 −4 889 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 141 117 −30 451 0
5.1 Julkisyhteisöt 100 263 −31 610 0
5.2 Muut 40 854 1 159 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 942 −2 786 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 035 223 3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 439 −127 89
8.1 Talletukset ja muut velat 5 439 −127 89
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0 538
10 Muut velat 206 568 315 2 820
11 Arvonmuutostilit 301 418 0 12 505
12 Pääoma ja rahastot 95 309 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 070 293 −33 761 15 955