Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. juuli 2014

9. juuli 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. juulil 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 8 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 3,3 miljardi euro võrra 213 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vastastikuse valuutakokkuleppe (vahetustehingute liin) raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 361,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 5,6 miljardi euro võrra 963,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 31,6 miljardi euro võrra 100,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 24,3 miljardi euro võrra 518,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. juulil 2014 möödus 115 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 97,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 27,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 25,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4,5 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 4,7 miljardi euro võrra 205,2 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava ning väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega ning kvartalilõpu kohandustega. Selle tulemusel ulatus 4. juulil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 156,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 34,8 miljardi ja 14,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,5 miljardi euro võrra 214,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2014. aasta 30. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 961,3410 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,3658

EUR/JPY: 138,44

SDRid: 1,1321 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 334 430 0 7 950
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 595 1 981 3 198
2.1 Nõuded RVFle 81 670 241 827
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 925 1 740 2 371
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 284 −1 396 287
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 226 −342 5
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 226 −342 5
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 545 900 −22 474 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 97 103 −17 938 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 448 796 −4 480 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −55 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 641 −3 558 1
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 566 898 −5 952 2 276
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 205 207 −5 171 457
7.2 Muud väärtpaberid 361 691 −782 1 818
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 705 −524 −38
9 Muud varad 243 614 −1 496 2 276
Varad kokku 2 070 293 −33 761 15 955
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 963 889 5 574 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 241 538 −1 620 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 214 246 −3 481 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 27 275 1 852 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 10 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 671 −4 889 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 141 117 −30 451 0
5.1 Valitsussektor 100 263 −31 610 0
5.2 Muud kohustused 40 854 1 159 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 942 −2 786 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 035 223 3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 439 −127 89
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 439 −127 89
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0 538
10 Muud kohustused 206 568 315 2 820
11 Ümberhindluskontod 301 418 0 12 505
12 Kapital ja reservid 95 309 0 0
Kohustused kokku 2 070 293 −33 761 15 955