Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. június 20.

2014. június 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. június 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya aranyérme-vásárlás miatt 1 millió euróval emelkedett.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,6 milliárd euróval csökkent, 209,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. június 19. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 50 millió USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2 milliárd euróval 359,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval, 955,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 40,9 milliárd euróval 130,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 56,8 milliárd euróval 538,5 milliárd euróra emelkedett. 2014. június 18-án, szerdán lejárt egy 136,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 97,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 108,6 milliárd euro összegű lekötött betétállomány futamideje is lejárt.

A hét során 3,7 milliárd euro értékben került sor hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele az előző héthez hasonlóan gyakorlatilag nulla volt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 26,5 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 17,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,6 milliárd euróval 209,9 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2014. június 20-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 160,6 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 35,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,4 milliárd euróval 211,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 479 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 415 −3 069
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 950 −602
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 464 −2 467
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 542 2 143
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 404 −432
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 404 −432
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 565 019 −42 598
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 97 887 −38 879
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 467 126 −3 714
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 −5
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 62 898 −916
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 569 373 −593
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 209 920 −2 623
7.2 Egyéb értékpapírok 359 453 2 030
8 Euróban denominált államadósság 27 267 0
9 Egyéb eszközök 240 579 1 160
Eszközök összesen 2 079 975 −44 306
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 955 931 −619
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 237 777 −88 037
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 211 226 11 395
2.2 Betéti rendelkezésre állás 26 544 9 369
2.3 Lekötött betétek 0 −108 650
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 −151
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 8 014 5 352
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 168 296 44 151
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 130 087 40 873
5.2 Egyéb kötelezettségek 38 209 3 278
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 61 649 −5 456
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 057 86
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 192 −396
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 192 −396
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 204 012 −1 290
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 95 305 1 902
Források összesen 2 079 975 −44 306

Médiakapcsolatok