Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.6.2014

24.6.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.6.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla kultakolikko-ostojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,6 miljardilla eurolla 209,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.6.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 359,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 955,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 40,9 miljardilla eurolla 130,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 56,8 miljardilla eurolla 538,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.6.2014 erääntyi 136,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 97,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 108,6 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 3,7 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 26,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 17,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 2,6 miljardilla eurolla 209,9 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa ja velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 20.6.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 160,6 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 35,1 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 11,4 miljardilla eurolla 211,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 479 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 415 −3 069
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 950 −602
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 464 −2 467
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 542 2 143
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 404 −432
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 404 −432
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 565 019 −42 598
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 97 887 −38 879
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 467 126 −3 714
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 5 −5
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 62 898 −916
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 569 373 −593
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 209 920 −2 623
7.2 Muut arvopaperit 359 453 2 030
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 267 0
9 Muut saamiset 240 579 1 160
Vastaavaa yhteensä 2 079 975 −44 306
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 955 931 −619
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 237 777 −88 037
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 226 11 395
2.2 Talletusmahdollisuus 26 544 9 369
2.3 Määräaikaistalletukset 0 −108 650
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 −151
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 014 5 352
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 168 296 44 151
5.1 Julkisyhteisöt 130 087 40 873
5.2 Muut 38 209 3 278
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 61 649 −5 456
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 057 86
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 192 −396
8.1 Talletukset ja muut velat 6 192 −396
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 204 012 −1 290
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 95 305 1 902
Vastattavaa yhteensä 2 079 975 −44 306

Yhteyshenkilöt