Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 iunie 2014

17 iunie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 13 iunie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la 210,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 357,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 956,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 11,1 miliarde EUR, până la 89,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 15,1 miliarde EUR, până la 481,6 miliarde EUR. Miercuri, 11 iunie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 149,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 136,8 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 119,2 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite, în valoare de 108,6 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 32,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 10 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 10,7 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 17,2 miliarde EUR (faţă de 37,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 212,5 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 13 iunie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 162,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 35,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 12,7 miliarde EUR, până la 199,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 478 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 247 484 −775
2.1 Creanţe asupra FMI 81 553 −114
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 165 931 −662
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 399 533
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 836 −1 089
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 836 −1 089
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 607 617 −45 663
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 136 766 −12 585
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 470 840 −33 053
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 11 −26
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 63 814 2 690
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 569 966 −883
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 212 543 −304
7.2 Alte titluri 357 423 −579
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 267 0
9 Alte active 239 419 −2 847
Total active 2 124 281 −48 036
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 956 549 −1 259
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 325 814 −17 880
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 199 831 12 708
2.2 Facilitatea de depozit 17 175 −20 137
2.3 Depozite pe termen fix 108 650 −10 551
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 158 100
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 663 815
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 124 145 −17 494
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 89 214 −11 077
5.2 Alte angajamente 34 931 −6 417
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 67 104 −11 173
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 971 −18
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 588 −50
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 588 −50
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 205 302 −976
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 93 403 0
Total pasive 2 124 281 −48 036

Contacte media