Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. június 13.

2014. június 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. június 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 210,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 357,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 956,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11,1 milliárd euróval csökkent, 89,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,1 milliárd euróval 481,6 milliárd euróra csökkent. 2014. június 11-én, szerdán lejárt egy 149,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 136,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 119,2 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 108,6 milliárd euro értékben.

A hét folyamán lejárt egy 32,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 10 milliárd euro értékben, míg 10,7 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 17,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 37,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 212,5 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. június 13-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 162,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 35,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,7 milliárd euróval 199,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 478 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 247 484 −775
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 553 −114
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 165 931 −662
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 399 533
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 836 −1 089
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 836 −1 089
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 607 617 −45 663
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 136 766 −12 585
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 470 840 −33 053
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 11 −26
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 63 814 2 690
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 569 966 −883
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 212 543 −304
7.2 Egyéb értékpapírok 357 423 −579
8 Euróban denominált államadósság 27 267 0
9 Egyéb eszközök 239 419 −2 847
Eszközök összesen 2 124 281 −48 036
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 956 549 −1 259
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 325 814 −17 880
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 199 831 12 708
2.2 Betéti rendelkezésre állás 17 175 −20 137
2.3 Lekötött betétek 108 650 −10 551
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 158 100
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 663 815
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 124 145 −17 494
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 89 214 −11 077
5.2 Egyéb kötelezettségek 34 931 −6 417
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 67 104 −11 173
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 971 −18
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 588 −50
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 588 −50
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 302 −976
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 93 403 0
Források összesen 2 124 281 −48 036

Médiakapcsolatok