Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.6.2014

17.6.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.6.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 210,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 357,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 956,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 11,1 miljardilla eurolla 89,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,1 miljardilla eurolla 481,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.6.2014 erääntyi 149,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 136,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 119,2 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 108,6 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 32,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 10 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 10,7 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 17,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 37,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 212,5 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 13.6.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 162,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 35,6 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 12,7 miljardilla eurolla 199,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 478 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 247 484 −775
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 553 −114
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 165 931 −662
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 399 533
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 836 −1 089
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 836 −1 089
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 607 617 −45 663
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 136 766 −12 585
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 470 840 −33 053
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 11 −26
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 63 814 2 690
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 569 966 −883
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 212 543 −304
7.2 Muut arvopaperit 357 423 −579
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 267 0
9 Muut saamiset 239 419 −2 847
Vastaavaa yhteensä 2 124 281 −48 036
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 956 549 −1 259
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 325 814 −17 880
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 199 831 12 708
2.2 Talletusmahdollisuus 17 175 −20 137
2.3 Määräaikaistalletukset 108 650 −10 551
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 158 100
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 663 815
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 124 145 −17 494
5.1 Julkisyhteisöt 89 214 −11 077
5.2 Muut 34 931 −6 417
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 67 104 −11 173
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 971 −18
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 588 −50
8.1 Talletukset ja muut velat 6 588 −50
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 205 302 −976
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 93 403 0
Vastattavaa yhteensä 2 124 281 −48 036

Yhteyshenkilöt