Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. juuni 2014

17. juuni 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. juunil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 210,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 357,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,3 miljardi euro võrra 956,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 11,1 miljardi euro võrra 89,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,1 miljardi euro võrra 481,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. juunil 2014 möödus 149,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 136,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus 119,2 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 108,6 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 32,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 10,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 17,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 37,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 212,5 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 13. juunil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 162,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 35,6 miljardi ja 14,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,7 miljardi euro võrra 199,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 478 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 247 484 −775
2.1 Nõuded RVFle 81 553 −114
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 165 931 −662
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 399 533
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 836 −1 089
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 836 −1 089
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 607 617 −45 663
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 136 766 −12 585
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 470 840 −33 053
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 11 −26
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 814 2 690
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 569 966 −883
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 212 543 −304
7.2 Muud väärtpaberid 357 423 −579
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 267 0
9 Muud varad 239 419 −2 847
Varad kokku 2 124 281 −48 036
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 956 549 −1 259
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 325 814 −17 880
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 199 831 12 708
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 175 −20 137
2.3 Tähtajalised hoiused 108 650 −10 551
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 158 100
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 663 815
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 124 145 −17 494
5.1 Valitsussektor 89 214 −11 077
5.2 Muud kohustused 34 931 −6 417
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 67 104 −11 173
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 971 −18
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 588 −50
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 588 −50
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 205 302 −976
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 93 403 0
Kohustused kokku 2 124 281 −48 036

Kontaktandmed