Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 mai 2014

27 mai 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 mai 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o creştere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 209,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
22 mai 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 126 de milioane USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 4,1 miliarde EUR, până la 360 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 947,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 18,6 miliarde EUR, până la 121,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 10,9 miliarde EUR, până la 478,8 miliarde EUR. Miercuri, 21 mai 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 137,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 132 de miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 144,3 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite, în valoare de 137,5 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 6,2 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 23,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 17,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 2,9 miliarde EUR, până la 216,7 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 23 mai 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 164,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 32,9 miliarde EUR, până la 168,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 545 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 305 787
2.1 Creanţe asupra FMI 81 318 7
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 986 780
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 457 245
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 317 779
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 317 779
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 640 039 −11 439
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 131 907 −5 395
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 508 007 −6 155
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 125 114
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 61 160 −7 264
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 576 643 −6 991
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 216 669 −2 909
7.2 Alte titluri 359 973 −4 082
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 273 0
9 Alte active 241 989 2 601
Total active 2 163 727 −21 282
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 947 155 −563
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 329 792 −33 393
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 168 545 −32 869
2.2 Facilitatea de depozit 23 774 6 292
2.3 Depozite pe termen fix 137 465 −6 816
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 793 248
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 157 695 15 251
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 121 148 18 550
5.2 Alte angajamente 36 547 −3 300
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 77 055 −2 659
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 232 182
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 788 920
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 788 920
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 207 840 −1 285
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 635 18
Total pasive 2 163 727 −21 282

Contacte media