Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gegužės 23 d.

2014 m. gegužės 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gegužės 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 209,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. gegužės 22 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 126 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 360 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 947,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 121,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 478,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gegužės 21 d., baigėsi 137,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 132 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 144,3 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 137,5 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 6,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 23,8 mlrd. eurų (palyginti su 17,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 216,7 mlrd. eurų dėl pagal vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. gegužės 23 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 164,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 32,9 mlrd. eurų – iki 168,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 545 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 305 787
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 318 7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 986 780
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 457 245
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 317 779
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 317 779
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 640 039 −11 439
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 131 907 −5 395
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 508 007 −6 155
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 125 114
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 160 −7 264
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 576 643 −6 991
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 216 669 −2 909
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 973 −4 082
8 Valdžios skola eurais 27 273 0
9 Kitas turtas 241 989 2 601
Visas turtas 2 163 727 −21 282
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 947 155 −563
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 329 792 −33 393
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 168 545 −32 869
2.2 Indėlių galimybė 23 774 6 292
2.3 Terminuotieji indėliai 137 465 −6 816
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 793 248
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 157 695 15 251
5.1 Valdžiai 121 148 18 550
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 547 −3 300
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 055 −2 659
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 232 182
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 788 920
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 788 920
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 840 −1 285
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 635 18
Visi įsipareigojimai 2 163 727 −21 282

Kontaktai žiniasklaidai